The Voice Senior

ALEKSANDRA PUACZ-MARKOWSKA

Absolwentka szkoły muzycznej w klasie wiolonczeli. Kształciła się również w śpiewie operowym i muzykologii, a kilka lat później podyplomowo skończyła studia dyrygenckie.

Pracowała dla Pagartu, w Impresariacie Opery i Baletu. Jeździła po całej Europie z zespołem Teatru Wielkiego i Mazowszem. Organizowała także spektakle operowe i baletowe zagranicznych zespołów. W końcu otworzyła swoją własną agencję artystyczną i objęła patronatem zespół Ars Antiqua wykonujący muzykę dawną.

Od 2004 roku prowadzi chór Gospeltrain. Za swoją działalność otrzymała nagrodę „Najlepszego Kulturysty Roku” z rąk władz powiatu piaseczyńskiego. Po godzinach udziela się w amatorskich teatrach, gdzie realizuje swoją aktorską pasję.