The Voice Senior

RYSZARD WAGNER

Jego rodzina była bardzo muzykalna. Dziadek był organistą w kościele, a ojciec śpiewał. Ryszard natomiast gra na gitarze i keyboardzie.

Jako młody chłopak należał do chóry „Słowiki” pod kierownictwem Jana Szyrockiego. Parokrotnie jako solista brał udział w konkursie „Spotkania z piosenką” organizowanych przez szczecińską Estradę. Uczęszczał przez dwa lata do studium Piosenki i Estrady w Szczecinie, gdzie szlifował swoje umiejętności wokalne.

W swoim życiu imał się różnych zawodów. Ukończył Technikum Budowlane w Szczecinie, a następnie pracował w Biurze Projektowym Budownictwa Morskiego w Szczecinie.

Przez wiele lat wyjeżdżał do pracy zarobkowej do Danii, gdzie mieszka jego siostra. Obecnie jest rolnikiem, a jego pasją są religie świata, a także medycyna niekonwencjonalna.