The Voice Senior

JANUSZ GRACZYK

W dzieciństwie marzył by zostać aktorem. Ukończył średnią szkołę muzyczną w klasie kontrabasu. Po maturze podjął pracę na PKP – jako dyżurny ruchu, na blisko 10 lat (w tym 2 lata jako kierownik klubu „Kolejarz”).

Z kolegami założył zespół muzyczny. Grał najpierw w rodzinnym mieście Inowrocławiu, potem w Bydgoszczy, Pile, Ustroniu Morskim. Podjął również pracę jako instruktor muzyczny w GOK-u i jako nauczyciel muzyki w szkole podstawowej oraz SOA i PSM II stopnia.

Obecnie śpiewa dla kuracjuszy w grotach solnych. Jego córka również ma uzdolnienia muzyczne, wraz z mężem mają zespół „śląskie przeboje” – to właśnie ona namówiła go do uczestniczenia w programie.